Kahjude ülevaatuse planeerimine ja kohtumisaja kokkuleppimine Sündmuskoha kahjude ülevaatamine Võimaliku kahju põhjuse tuvastamine Objekti kahjude pildistamine Remondi eelarve koostamine Juhtumi kokkuvõtte koostamine ja esitamine kindlustusfirmale Kahjudejärgse taastusremondi tegemise aja kokkuleppimine kahjukannatajaga Võta ühendust