Kahjukäsitlus

  • Kahjude ülevaatuse planeerimine ja kohtumisaja kokkuleppimine
  • Sündmuskoha kahjude ülevaatamine
  • Võimaliku kahju põhjuse tuvastamine
  • Objekti kahjude pildistamine
  • Remondi eelarve koostamine
  • Juhtumi kokkuvõtte koostamine ja esitamine kindlustusfirmale
  • Kahjudejärgse taastusremondi tegemise aja kokkuleppimine kahjukannatajaga

Võta ühendust